Обрати сімейного лікаря

Колективні договори. Автономізація медичних закладів (вебінар 24.04.2018)

Колективний договір

– угода що укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Правове регулювання:

  • Кодекс законів про працю України
  • Закон України «Про колективні договори і угоди»
  • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
  • Закон України «Про оплату праці»
  • Закон України «Про відпустки»
  • Закон України «Про охорону праці»
  • інше

Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.

Колективний договір в автономізації

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію.

Стаття 9 Закону України «Про колективні договори»

Відео з вебінару

 Презентація
Вебінар 24 квітня. https://bit.ly/2I9KJe6