Обрати сімейного лікаря

Атестат відповідності 

Атестат відповідності зареєстровано в Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Дійсний до 22 липня 2021 р.

Лист №2/8-304623 17-2/26-179 від 23 січня 2018 року 

Експертний висновок 16.05.2018 № 04/03/02-1674

Ліцензія МОЗ України на медичну практику

Н А К А З від 01.11.2018 № 1995 Про ліцензування медичної практики

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики

Ліцензія МОЗ України на медичну практику серія AE №459471, строк дії ліцензії з 14.08.2014  – безстрокова

Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням  його освітнього кваліфікаційного рівня КНП КЦПМСД