Обрати сімейного лікаря

Неалкогольний стеатогепатит

Наказ МОЗ України від 06.11.2014 № 826 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Неалкогольна жирова хвороба печінки”

Неходжкінські лімфоми та лімфома Ходжкіна

Наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 866 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при неходжкінських лімфомах та лімфомі Ходжкіна”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Неходжкінські лімфоми та лімфома Ходжкіна»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Діагностика і лікування лімфом у дорослих”

Остеосаркома

Наказ МОЗ України від 02.07.2016 № 662 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при остеосаркомі”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Остеосаркома»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Остеосаркома»