Обрати сімейного лікаря
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба»

Адаптована клінічна настанова “Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба”

Гемодіаліз у дітей

Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини”

Стандарт третинної медичної допомоги “Перитонеальний діаліз у дітей при гострих пошкодженнях нирок”

Стандарт третинної медичної допомоги “Гемодіаліз у дітей при гострих пошкодженнях нирок”

Стандарт третинної медичної допомоги “Програмний гемодіаліз у дітей при хронічній хворобі нирок v стадії”

Стандарт третинної медичної допомоги “Програмний перитонеальний діаліз у дітей з хронічною хворобою нирок v стадії”

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Використання методів діалізної терапії у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами нефротоксичної дії. Третинна медична допомога”

Геморагічний інсульт

Наказ МОЗ України від 17.04.2014 № 275 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при геморагічному інсульті”

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт (Внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив)»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Геморагічний інсульт. Спонтанний внутрішньомозковий крововилив”

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Геморагічний інсульт. Аневризмальний субарахноїдальний крововилив”

Гендерна дисфорія

Наказ МОЗ України від 15.09.2016 № 972 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гендерна дисфорія»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гендерна дисфорія»

Генітальний ендометріоз

Наказ МОЗ України від 06.04.2016 № 319 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при генітальному ендометріозі”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Тактика ведення пацієнток з генітальним ендометріозом»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Тактика ведення пацієнток з ендометріозом»

Гикавка

Наказ МОЗ України від 13.06.2016 № 565 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гикавці”

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Гикавка»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гикавка»

Глаукома первинна відкритокутова

Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини”

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної медичної допомоги “Глаукома первинна відкритокутова”

Адаптована клінічна настанова “Глаукома первинна відкритокутова”

Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST

Наказ МОЗ України від 03.03.2016 № 164 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST”

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST”

Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST

Наказ МОЗ України від 02.07.2014 № 455 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST”

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST”

Гострий неускладнений цистит у жінок

Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини”

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги, первинна медична допомога “Гострий неускладнений цистит у жінок”

Адаптована клінічна настанова на засадах доказової медицини “Гострий неускладнений цистит у жінок”

Гострі запальні захворювання верхніх дихальних шляхів та вуха

Наказ МОЗ України від 11.02.2016 № 85 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострих запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та вуха”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Гострий риносинусит»

Грип та гострі респіраторні інфекції

Наказ МОЗ України від 16.07.2014 № 499 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Грип»

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям «Гострі респіраторні інфекції»

Адаптована клінічна настанова заснована на доказах “Грип та гострі респіраторні інфекції”

Деменція

Наказ МОЗ України від 19.07.2016 № 736“Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при деменції”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги “Деменція”

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Деменція»

Депресія

Наказ МОЗ України від 25.12.2014 № 1003 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при депресії”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Депресія (легкий, помірний, тяжкий депресивні епізоди без соматичного синдрому або з соматичним синдромом, рекурентний депресивний розлад, дистимія)»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Депресія (легкий або помірний депресивні епізоди без соматичного синдрому або з соматичним синдромом)”

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах “Рекурентні депресивні розлади”

Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів

Наказ МОЗ України від 21.06.2016 № 609 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дефіциті мієлопероксидази фагоцитів”

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів»

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів»

Диспепсія

Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії”

Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги “Диспепсія”

Адаптована клінічна настанова “Ведення диспепсії у дорослих”